Om

Hissmofors Folkets hus


Folkets Hus i Hissmofors, ett av Jämtlands få industrisamhällen, är uppfört 1923 efter typritning. Interiören bevarar sin ursprungliga disposition med bl.a. två salar, varav en större med scen. Huset användes fram till omkring 1965. Efter en period av förfall då Folkets hus var akut hotat av rivning räddades det av lokala krafter, återställdes 1981-82 och togs åter i bruk. Här, i Hissmofors levde Allan Edwall och på scenen i Folkets hus uppträdde han. Strax intill låg massafabriken, nu helt riven.